AMERİKA EĞİTİM SİSTEMİ

Green Card sahibi olduğunuzda Amerika'da okuyabilirsiniz. Amerikan ilk ve ortaöğrenim kurumları genel olarak ilkokul (elementary), ortaokul (middle school/junior high schools) ve liselere (high school) ayrılırlar. Bu sistem anaokulundan (kindergarten) 12'nci sınıfa kadar anlamına gelen "K through 12" olarak bilinir. Çocuklar beş yaşına geldiklerinde anaokuluna altı yaşında ise ilkokula başlar ve 6'ncı sınıfa kadar ilkokula devam ederler. Ortaokul, altıncı sınıftan dokuza kadar sürer, bunu takip eden lise ise dokuz- on ikinci sınıfları kapsar. Lise son sınıfa kadar takip edilen yukarıdaki sıra standarttır ancak bunun kendi içinde bir çok modeli vardır. Ancak federal yasalar gereği 16 yaşına kadar mecburi eğitim söz konusudur.

Amerika'da ilk ve orta öğrenim üç ana sistemde işler. Hiçbir ücret ödenmeyen devlet okulları, genellikle dini gruplar tarafından işletilen ve öğrenim harcı ödenen özel okullar; Devlet okullarına girmek belirli şartlara bağlıdır. İyi bir öğretmen olduğunu düşünenler üçüncü yolu tercih edebilir: kendi çocuklarını eğitim vermek. Bu seçenek 'home schooling' olarak adlandırılır. Orta öğrenim 12 yılda tamamlanır. Bu aşamaya kadar eğitimi tamamlamak için üç ayrı yol izlenebilir:

  • 8-4 formatı

    Bu formatta sekiz yıl (Elementary or Primary School) ilk okul okunduktan sonra dört yıl lise (High school) okunur.

  • 6-3-3 formatı

    Bu yöntemle yalnız altı yıl ilk öğrenime (Primary School education) devam edilir. Lise iki aşamada tamamlanır. Junior High School'da üç yıl ve Senior High School'da üç yıl.

  • 6-6 formatı

    Bu yol da hemen hemen 6-3-3 formatı gibidir ancak altı yıllık ilk öğrenimden sonra lise altı yıllık Junior-Senior High School'da okunur. Bu eğitimin sonunda öğrenciler Lise diploması (High School Diploma) alır.

Liseler genellikle otonomdur. Bu okulların yönetimine dair hiçbir Federal kanun mevcut değildir ve bu okullarla ilgili kural ve yönetmelikler eyaletten eyalete değişir.

Bazı kurallar:
Cinsiyeti ırk, din, öğrenme sorunları, fiziksel engeller, İngilizce konuşabilme yetisi, vatandaşlık yada göçmen statüsü göz önüne alınmaksızın ilk öğrenim (Primary education) herkes için zorunludur (ancak yaş sınırları değişir).

Müfredatlarda değişmeyen belirli konular:
Matematik, dil becerileri, fen bilimleri, sosyal bilimler ve beden eğitimi. Bazı okullarda çocuklara bilgisayar da öğretilir.

Lise öğrencileri çok geniş bir müfredat takip eder. Bazı liselerde öğrenciler bölümlere (track) ayrılır. Kolej veya üniversiteye devam etmeyi düşünen öğrenciler, ilgili bölümlere devam ederek, kendilerini üniversiteye hazırlayacak dersler alırlar. Lise son sınıftayken, öğrenci seçeceği dala göre kolej başvurusunu yapar.

Amerika'da lise okumak sanıldığı kadar zor değildir aslında. Bir Türk öğrencisi için Amerika'da lise dendiğinde akla gelecek ilk avantajlar şunlardır: Amerika'da lise eğitimi öncelikle İngilizce'deki acemiliğinizi atmanıza yardımcı olacak, okurken, yazarken ve konuşurken dilinize fark edilebilir bir akıcılık kazandıracaktır.

Ailenizden uzakta olacağınız için yaşıtlarınıza göre daha kısa sürede sorumluluk alma ve bağımsız hareket etme yetenekleri kazanacaksınız Amerikan kültürü ve yaşam tarzı hakkında birinci dereceden bilgi sahibi olacaksınız.

Ezbere dayalı eğitim yerine düşüme gücünüzü geliştirecek bir müfredat ve arkadaşça yaklaşımlara sahip öğretmenler sayesinde iyi bir akademik kariyer edinmiş olacaksınız.

Hızlı Erişim
MERAK ETTİKLERİNİZ